We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Nauczyciele akademiccy / Academic staff

Zarządzenia rektora UW w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW

Zarządzenie dziekana Wydziału Historii UW w sprawie określenia trybu i warunków postępowania konkursowego na stanowiska nauczycieli akademickich na Wydziale Historii UW

 

Stanowisko
Position
Termin składania dokumentów
Application deadline
Ogłoszenie
Job offer
Asystent, grant ERC STONE-MASTERS
Research assistant, ERC project STONE-MASTERS
6 sierpnia 2023 r.
August 6, 2023
PLEN 
Adiunkt badawczy, grant ERC STONE-MASTERS
Postdoctoral researcher, ERC project STONE-MASTERS
6 sierpnia 2023 r.
August 6, 2023
PLEN
Adiunkt, grant Epigrafika a tożsamość na wczesnobizantyjskim Bliskim Wschodzie
Postdoctoral researcher, project Epigraphy in the Early Byzantine Middle East
8 sierpnia 2023 r.
August 8, 2023
PLEN 
Adiunkt w grupie badawczej, humanistyka cyfrowa (2 stanowiska)
Postdoctoral researcher, digital history (2 job offers)
31 sierpnia 2023 r.
August 31, 2023
PLEN 
Adiunkt – global history – pozaeuropejskie konteksty współczesnego świata 30 września 2023
September 30, 2023
 PL, EN

Administracja / Administration

Stanowisko
Position
Termin składania dokumentów
Application deadline
Ogłoszenie
Job offer
Referent / starszy referent w sekretariacie Wydziału 16 sierpnia 2023 PL

Ogłoszenia ogólnouniwersyteckie / University-wide base

Pozostałe oferty pracy – baza ogólnouniwersytecka
 1. Aktualnie otwarte konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Warszawskim
  Currently open competitions for academic staff positions at the University of Warsaw
 2. Pozostałe oferty pracy na Uniwersytecie Warszawskim
  Other job offers at the University of Warsaw

 

Zakończona rekrutacja (Wydział Historii) / Completed recruitment (Faculty of History)

Informacje o wynikach zakończonej rekrutacji

Afiliuj u nas swój grant

Badacze planujący prowadzenie oryginalnych badań naukowych w zakresie historii lub o charakterze interdyscyplinarnym z komponentem w zakresie historii mogą ubiegać się o ich finansowanie w instytucjach grantowych i afiliować swoje projekty przy Wydziale Historii UW.

Nasz wydział dysponuje unikalnym zapleczem bibliotecznym, a kadra naszego wydziału zapewnia wyjątkowy w skali Polski zespół badaczy, tworzący środowisko, w którym prowadzić można badania w dowolnym obszarze historii.

Dotychczasowe doświadczenia badaczy afiliujących u nas swoje granty pokazują, że spotykają się z życzliwym przyjęciem, środowisko chętnie nawiązuje współpracę z nowymi koleżankami i kolegami, a administracja zapewnia wsparcie najwyższej jakości.

 1. Narodowe Centrum Nauki
 2. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (MEiN)
 3. granty Maria Skłodowska-Curie Action
 4. granty European Research Council
 5. stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)

W sprawie procedury zgłaszania propozycji wspólnego ubiegania się o grant z afiliacją przy Wydziale Historii prosimy kontaktować się z Sekcją ds. projektów i finansów.

.


 

Dokumenty

 • Rekrutacje organizowane na nowe stanowiska nauczycieli akademickich odbywają się w oparciu o przepisy obowiązujące na UW.
 • Zarządzenie nr 3 dziekana Wydziału Historii z 11 lutego 2022 r. w sprawie określenia trybu i warunków postępowania konkursowego na stanowiska nauczycieli akademickich na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 4 lipca 2016 roku Uniwersytet Warszawski otrzymał od Komisji Europejskiej prawo do posługiwania się wyróżnieniem „HR Excellence in Research”, co oznacza, że uczelnia przestrzega zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
 • Przykłady działań w ramach Strategii rozwoju zasobów ludzkich w UW.