We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

ERASMUS+

O stypendia Erasmus mogą ubiegać się studenci:

  • II i III roku studiów licencjackich (I stopnia)
  • I roku studiów magisterskich (II stopnia)
  • I, II i III roku studiów doktoranckich (III stopnia).

Program Unii Europejskiej Erasmus+ pozwala każdemu ze studentów wykorzystać do 12 miesięcy stypendium na zagraniczne studia częściowe podczas każdego ze stopni studiów. Oznacza to, że student studiów magisterskich, który korzystał już z programu Erasmus podczas studiów licencjackich, po wstąpieniu na studia magisterskie ma prawo do kolejnych 12 miesięcy zagranicznych studiów częściowych Erasmus ze stypendium.

Podobnie odbywanie dwóch semestrów zagranicznych studiów częściowych Erasmus podczas studiów magisterskich nie stanowi żadnej przeszkody, aby na studiach doktoranckich ponownie wyjechać na Erasmusa.

UWAGA! Studenci III roku studiów licencjackich mogą zostać zakwalifikowani na stypendium Erasmus, lecz przed wyjazdem muszą dostarczyć do BWZ zaświadczenie, że zostali przyjęci na studia II stopnia. Brak takiego zaświadczenia spowoduje wykreślenie z listy studentów zakwalifikowanych na wyjazd. Studenci w takich przypadkach mogą aplikować tylko o wyjazd w semestrze letnim. Stypendium może zostać przyznane studentowi tylko od daty decyzji o przyjęciu na studia kolejnego stopnia.

Studenci pierwszego, drugiego stopnia studiów oraz jednolitych magisterskich muszą za granicą zrealizować w semestrze 30 ECTS. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą jednostki macierzystej, liczba punktów może być zmniejszona, ale nie mniej niż do 20 ECTS na semestr.

 

Rejestracja na uczelni zagranicznej oraz learning agreement

Wszyscy studenci wyjeżdżający na stypendium Erasmus muszą wypełnić “Porozumienie o programie studiów” – Learning Agreement w dwóch postaciach: LA – BEFORE the Mobility oraz elektroniczny LA w USOSweb. Aby zawrzeć umowę indywidualną i otrzymać stypendium, student musi posiadać papierową wersję LA Before the Mobility oraz musi mieć uzupełnione e-LA w USOSweb.

Formularze LA, wyjaśnienie całej procedury i kolejne etapy znajdują się na stronie BWZ (broszury “krok po kroku”).

Kryteria kwalifikacji

Ostatecznej kwalifikacji studentów na podstawie dostarczonych dokumentów oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dokonuje komisja powołana przez dziekana Wydziału Historii.

W skład komisji w roku akademickim 2022/2023 wchodzą: dr Maria Antosik-Piela, Małgorzata Pałka oraz dr Jerzy Szafranowski.

Podstawowymi kryteriami są:

  1. średnia ocen (co najmniej 3,49 za ostatni ukończony rok akademicki),
  2. brak warunkowych zaliczeń oraz powtarzania etapu na etapie kwalifikacji. W momencie podpisywania umowy stypendialnej student może posiadać maksymalnie jeden warunek (wymagana dodatkowa, pisemna zgoda dziekana WH),
  3. znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości,
  4. krótkie uzasadnienie wyboru danego ośrodka zagranicznego.

Osoba niezakwalifikowana ma prawo odwołania się od decyzji komisji do Kierownika Jednostki Dydaktycznej.

“Ostatecznej kwalifikacji studentów na podstawie dostarczonych dokumentów oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dokonuje komisja powołana przez dziekana Wydziału Historii.

Kompetencje językowe

Uniwersytety przyjmujące mają prawo żądać od kandydata potwierdzenia kompetencji językowych zgodnego z Europejskim Standardem Kompetencji Językowych na przewidzianym w umowie poziomie, a w przypadku niewypełnienia tego warunku przez kandydata – odmówić przyjęcia studenta.

Niedostateczny poziom kompetencji językowych stwierdzony u zakwalifikowanego studenta na uniwersytecie partnerskim jest podstawą do odmowy wpisania przyjezdnego studenta na listę studentów uniwersytetu partnerskiego i odesłania go na uniwersytet macierzysty.

Przed wyjazdem student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie studiować (dot. języka angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego i włoskiego) w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support – OLS”.

Z testu zwolnione są osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym oraz studenci niepełnosprawni, jeśli ich niepełnosprawność wyklucza możliwość wypełnienia testu.

Aby ubiegać się o możliwość podjęcia studiów w języku angielskim na uniwersytecie nieangielskojęzycznym, należy uprzednio wejść na stronę uczelni partnerskiej i sprawdzić jej ofertę dydaktyczną, tak żeby później móc wykazać w projekcie prezentowanym komisji konkursowej możliwość wykonania programu studiów zagranicznych na wybranej uczelni po angielsku przy uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów ECTS.

Kandydaci NIE MAJĄ OBOWIĄZKU posiadania certyfikatów językowych Szkoły Języków Obcych UW. Certyfikaty wydawane są na wniosek studenta, składany do SzJO dobrowolnie i odpłatnie. Aby udowodnić, że uzyskali odpowiednią ocenę poziomu biegłości językowej, po złożeniu przez nich egzaminu certyfikacyjnego, wystarczy przedstawić wydruk protokołu egzaminacyjnego z USOS.

Oferta na rok akademicki 2023/2024

STYPENDIA W WYSOKOŚCI 600 EURO

 

Kraj Miasto Uniwersytet Długość (miesiące) Liczba miejsc Poziom studiów Poziom językowy
Czechy Praga Univerzita Karlova 18 3 1, 2, 3 ang. B2,
czeski B2
Estonia Tartu Tartu Ulikool 5 1 1, 2, 3 ang. B2
Litwa Kowno Vytauto Didziojo Universitetas 10 1 1, 2, 3 ang. B2,
litew. B2
Litwa Wilno Vilniaus Universitetas 10 2 1, 2, 3 ang. B1
Rumunia Bukareszt Universitatea din Bucuresti 10 1 1, 2, 3 ang. B1
Słowenia Lubljana Univerza v Ljubljani 5 1 1, 2, 3 ang. B2,
słow. B2
Turcja Ankara Bilkent Üniversitesi 6 1 1, 2, 3 ang. B2,
tur. B2
Węgry Budapeszt Eötvös Loránd Tudomanyegyetem 6 1 1, 2, 3 ang. B2,
węg. B2

 

STYPENDIA W WYSOKOŚCI 670 EURO

 

Kraj Miasto Uniwersytet Długość (miesiące) Liczba miejsc Poziom studiów Poziom językowy
Austria Wiedeń Universität Wien 5 1 1, 2 ang. B2,
niem. B2
Austria Wiedeń Central European University 10 2 2, 3 ang. C1
Belgia Gandawa Universiteit Gent 5 1 1, 2, 3 ang. B2,
ninderl. B2
Belgia Leuven Katholieke Universiteit Leuven 10 2 1, 2, 3 ang. B1,
niderl. B1
Dania Kopenhaga Kobenhavns Universitet 10 2 1, 2, 3 ang. B2
Francja Paryż Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) 5 1 1, 2 fr. B2
Francja Paryż Sorbonne University 10 2 1, 2, 3 ang. B2,
fr. C1
Francja Paryż Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 6 1 2, 3 fr. B1
Francja Montpellier Université Paul Valéry (Montpellier III) 10 1 1, 2, 3 ang. B1,
fr. B1
Hiszpania Burgos Universidad de Burgos 10 2 1 ang. B1,
hiszp. B1
Hiszpania Walencja Universidad de Valencia 5 1 1 hisz. B2
Holandia Utrecht Universiteit Utrecht 6 1 1, 2, 3 ang. B2,
niderl. B1
Niemcy Berlin Freie Universität Berlin 10 2 1, 2, 3

 

niem. B1
Niemcy Berlin Humboldt-Universität zu Berlin 20 2 1, 2, 3 ang. B2,
niem. B2
Niemcy Heidelberg Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 20 4 1, 2 ang. B2,
niem. B1
Niemcy Monachium Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen 10 2 1, 2, 3 ang. B2,
niem. B2
Niemcy Fryburg Bryzgowijski (Freiburg am Bresgau) Albert Ludwigs Universität Freiburg 6 1 1, 2, 3 ang. B1,
niem. B1
Niemcy Getynga Georg-August Universität Göttingen 10 2 1, 2, 3 ang. B1,
niem. B1
Niemcy Konstancja Universität Konstanz 24 4 1, 2, 3 ang. B2,
niem. B2
Niemcy Münster Westfälische Wilhelms-Universität Münster 5 1 1, 2 ang. B1,
niem. B1
Szwajcaria Genewa Université de Geneve 5 1 1, 2 ang. B2,
fr. B2
Szwecja Lund Lunds Universitet 20 2 1, 2 ang. B2,
szw. C1
Włochy Bolonia Alma Mater Studiorum – Universita di Bologna 10 2 1, 2 ang. B2,
wł. A2
Włochy Mediolan Universita degli studi di Milano 10 2 1, 2, 3 ang. B2,
wł. B2
Wielka Brytania Londyn University College London 10 2 1 ang. B2
Wielka Brytania Edynburg The University of Edinburgh 20 2 1, 3 ang. B2

 

250 euro/miesiąc: dodatkowe wsparcie (socjalne, niepełnosprawność, status uchodźcy).

Dodatek za podróż niskoemisyjną (autobus, pociąg, samochód: podróż co najmniej 2 osób): 50 euro oraz dodatkowe wsparcie indywidualne na koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni w zależności od liczby dni podróży (warunek: podróż w obie strony).

 

Terminy rekrutacji

Rekrutacja odbywa się poprzez system USOS i będzie otwarta od 14 do 28 lutego 2023 r.

Erasmus+ - informacje ogólnouniwersyteckie

Zachęcamy do zapoznania się z ogólnouniwersyteckimi zasadami kwalifikacji na studia w ramach programu Erasmus+.

Kontakt

Od 1 listopada 2022 r. funkcję pełnomocnika ds. mobilności studenckiej, zajmującego się m.in. studentami uczestniczącymi w programie Erasmus+, pełni dr Jerzy Szafranowski, e-mail (j.szafranowski@uw.edu.pl).