We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Samorząd Studentów Wydziału Historii UW

Kontakt: samorzad.wh@uw.edu.pl

Strona Samorządu Studentów Wydziału Historii UW na profilu Facebook

Skład RSS WH UW w roku akademickim 2022/2023:

Przewodniczący:
Krystian Kościug (krystian.kosciug@samorzad.uw.edu.pl)

Wiceprzewodniczący:
Kaj Nasalski

Członkowie:
Mikołaj Sankiewicz
Michał Stoszewski
Przemysław Pyrzakowski


 

Czasopisma studenckie

„Clepsydra” (C!) jest półrocznikiem naukowym redagowanym we współpracy ze Studenckim Klubem Międzyepokowych Badań Historycznych i Wydziałem Historii UW. Na łamach pisma publikowane są oryginalne i dotychczas niepublikowane artykuły naukowe, recenzyjne i recenzje, a także edycje źródłowe, wywiady i branżowe teksty publicystyczne, którym towarzyszy przegląd najnowszych wydarzeń naukowych i popularnonaukowych dot. historii. C! w przeciwieństwie do innych podobnych periodyków stawia na popularyzację badań naukowych, czemu służy nowoczesna szata graficzna a także charakterystyczny układ treści Czytaj więcej

“Teka Historyka”

“Teka Historyka” jest periodykiem studentów historii UW ukazującym się od 1983 roku. Ukazuje się dwa razy do roku: na wiosnę i jesienią. Teka jest publikowana przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UW, całkowicie realizowane przez samych studentów. Nakład pisma wynosi 300 egzemplarzy. Umożliwia ono propagowane wyników prac naukowych studentów i doktorantów naszego Wydziału oraz innych uczelni w kraju.

Fanpage na portalu Facebook

 

Rezerwacja sal na działalność studencką

ZASADY REZERWACJI SAL W BUDYNKU WYDZIAŁU HISTORII NA POTRZEBY SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU HISTORII I KÓŁ NAUKOWYCH, DZIAŁAJĄCYCH PRZY WYDZIALE HISTORII

Sale na Wydziale Historii mogą być rezerwowane na potrzeby posiedzeń organizacyjnych i naukowych:

  1. Samorządu Studentów WH
  2. kół naukowych, działających przy Wydziale Historii (w tym sekcji w ramach kół).

Sale są rezerwowane z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

Aby zarezerwować salę należy wysłać maila z oficjalnego adresu koła (w domenie uw.edu.pl) lub Samorządu Studentów WH (UWAGA! rezerwacje z imiennych adresów mailowych studentów nie będą przyjmowane) z następującymi danymi:

  1. na kiedy sala jest potrzebna (data i godzina)
  2. jakie wydarzenie będzie miało w niej miejsce,
  3. ile osób w nim weźmie udział
  4. dane kontaktowe do ORGANIZATORA, osoby odpowiedzialnej za wzięcie i oddanie kluczy oraz stan sali po zakończeniu spotkania (IMIĘ I NAZWISKO, E-MAIL i NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO)

Jeśli jakaś sala na Wydziale będzie wolna w podanym terminie – zostanie zarezerwowana.

Przypominamy jednocześnie, że budynek jest czynny w godz. 8.00-20:00 (w okresie wakacyjnym godziny otwarcia budynku mogą ulegać zmianie).

Każdorazowe przedłużenie godzin otwarcia budynku skutkuje finansowym obciążeniem ORGANIZATORA spotkania. Podobnie sprawa ma się z czystością sali po zakończeniu spotkań – odpowiada za nią ORGANIZATOR (z imienia i nazwiska).