We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Od 25 stycznia 2023 r. na Uniwersytecie Warszawskim wprowadzono elektroniczne wnioskowanie o następujące urlopy/zwolnienia:

  • urlop wypoczynkowy
  • urlop wypoczynkowy „na żądanie” (czyli 4 dni z puli urlopu wypoczynkowego)
  • urlop okolicznościowy
  • zwolnienie – opieka nad dzieckiem do lat 14 (w dniach lub godzinach)

Urlopy należy składać na stronie: fiori.sap.uw.edu.pl (po zalogowaniu się w uniwersyteckiej sieci lub przez VPN / token)

Złożone przez pracownika i zaakceptowane przez przełożonych elektroniczne wnioski urlopowe będą zapisywane w SAP w kartotece Nieobecności.

Pełna instrukcja


W przypadku trudności z dostępem do portalu fiori.sap wnioski można składać drogą tradycyjną:

  1. Podanie o urlop wypoczynkowy (kadra naukowa) – Word / PDF
  2. Podanie o urlop wypoczynkowy (administracja i obsługa) – Word / PDF

POZOSTAŁE WNIOSKI URLOPOWE

  1. Podanie o płatny urlop naukowy Word  / PDF
  2. Podanie o płatny urlop naukowy w celu przeprowadzenia kwerendy Word PDF