We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Czasopisma

Działalność wydawnicza Wydziału Historii obejmuje m.in. publikację i koedycję czasopism naukowych polsko- i obcojęzycznych (m.in. „Palamedes. A Journal of Ancient History”, “U Schyłku starożytności” oraz we współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii „Przegląd Historyczny” (TMH jest właścicielem tytułu), a z Fundacją Centrum Badań Historycznych do roku 2016 „Quaestiones Medii Aevi Novae”); wydawane jest także czasopismo prezentujące prace studenckie „Teka Historyka”. Ponadto Wydział Historii jest współwydawcą serii wydawniczych: Akme. Studia historica, Fasciculi Historici Novi.

Pracownicy wydziału co roku publikują kilkanaście monografii naukowych. W ostatnich latach ukazywały się one w polskich wydawnictwach naukowych, jak i u renomowanych wydawców zagranicznych, np. Oxford University Press, Cambridge University Press, Brill, Bloomsbury, Routledge, Harrassowitz Verlag, De Gruyter, Oldenbourg.

Przegląd Historyczny

Przegląd Historyczny to jedno z najważniejszych i najstarszych czasopism historycznych w Polsce. Założony został w 1905 roku w Warszawie i początkowo był wydawany przez znane warszawskie przedsiębiorstwo wydawnicze Gebethnera i Wolffa. W skład pierwszego kolegium redakcyjnego weszli wybitni naukowcy: Ignacy Chrzanowski, Samuel Dickstein, Aleksander Jabłonowski, Stanisław Kętrzyński, Aleksander Kraushar, Franciszek Pułaski, Władysław Smoleński i Wacław Sobieski.

W 1906 roku Przegląd stał się oficjalnym czasopismem założonego właśnie Towarzystwa Miłośników Historii. Pierwszym prezesem TMH wybrany został Aleksander Jabłonowski, po nim zaś do 1939 roku kolejno A. Kraushar (od 1912), i S. Kętrzyński (od 1933), wszyscy należący do grona twórców Przeglądu.

Redaktorami Przeglądu przez ponad 100 lat jego istnienia byli: Jan Karol Korwin-Kochanowski (od 1905), Marceli Handelsman i Stanisław Kętrzyński (1917-1939), Janusz Woliński (1946-1952), Stefan Kieniewicz (1952-1992), Andrzej Wyrobisz (1993-2003), Włodzimierz Lengauer (2003-2012), Jerzy Kochanowski (2013-2018), Krzysztof Skwierczyński (2018–2021), Marek Janicki (2022–).

Od 1994 r. “Przegląd Historyczny” (ISSN 0033-2186) jest czasopismem wydawnym wspólnie przez Towarzystwa Miłośników Historii oraz Instytut Historyczny UW (a od 1 IX 2020 r. Wydział Historii), a publikowanym przez Wydawnictwo DiG.

Strona www

Biblioteka Epoki Nowożytnej

Czasopismo publikowane przez Wydział Historii UW oraz wydaniwctwo Neriton.

Redakcja: Mirosław Nagielski (redaktor naczelny), Urszula Kosińska (zastępca), Konrad Bobiatyński (sekretarz redakcji), Przemysław Gawron (sekretarz redakcji), Ewa Dubas-Urwanowicz

Rada Naukowa: Natalia Bilous, Viktor Brehunenko, Jolanta Choińska-Mika (przewodnicząca), Jan Dzięgielewski, Karin Friedrich, Natalia Jakowenko, Andrzej Karpiński, Edmund Kizik, Henryk Lulewicz, Edward Opaliński, Richard Butterwick-Pawlikowski, Andrzej Rachuba, Ryszard Skowron, Jerzy Urwanowicz, Marek Wagner

1. Hołd carów Szujskich
2. Sobieski wokół spisków i konfederacji
3. Bitwa pod Orszą
4. Liberum veto
5. Hortus bellicus. Studia z dziejów wojskowości nowożytnej

Palamedes. A Journal of Ancient History

Polskie czasopismo historyczne poświęcone historii starożytnej. Wydawane jest od roku 2006, poczatkowo we współpracy z Wydawnictwami UW a potem Lockwood Press. Publikuje artykuły w językach: angielskim, niemieckim, francuskim oraz włoskim.

Strona www

Quaestiones Medii Aevi Novae

Rocznik “Quaestiones Medii Aevi Novae” powstał w 1994 roku.
Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.
Wydawcą “Quaestiones” jest Fundacja ‘Centrum Badań Historycznych’ z siedzibą na Wydziale Historii UW.

Początkowo “Quaestiones” publikowane były wspólnie z wydawnictwem DiG, a od 2003 wraz z “Societas Vistulana”. Do roku 2016 pismo było wydawane we współpracy z Instytutem Historycznym UW (obecnie Wydział Historii UW).
Pismo publikuje prace z zakresu wszystkich dyscyplin zajmujących się średniowieczem. Artykuły publikowane są w językach kongresowych. Pismo zabiega o autorów ze wszystkich ośrodków europejskich. Każdy tom jest poświęcony wybranemu tematowi przewodniemu, jednak zachowane jest stałe miejsce na prezentację bieżących, szczególnie ciekawych badań. W osobnym dziale zebrane są omówienia najnowszych publikacji mediewistycznych wydanych w Polsce i innych krajach Europy.
Strona www

Zawartość poszczególnych numerów “Quaestiones Medii Aevi Novae” opisywana jest na bieżąco w bazie bibliograficznej polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum, tworzonej przez Muzeum Historii Polski.

Poniżej znajdują się linki do pobrania  spisów treści kolejnych numerów:

U Schyłku Starożytności. Studia źródłoznawcze

U Schyłku Starożytności. Studia źródłoznawcze to czasopismo naukowe ukazujące się od 2008. Jest wydawane jako rocznik, dotyczący antyku chrześcijańskiego (I-VIII w.). Czasopismo publikuje artykuły dotyczące różnych aspektów świata późnego antyku: od historii, przez filologię klasyczną, filozofię, papirologię, archeologię, po historię sztuki. Wydawcą jest Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego.4

Strona www

Scripta Biblica et Orientalia

“Scripta Biblica et Orientalia” to czasopismo naukowe poświęcone badaniom starożytnego Bliskiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem starożytnego Izraela.

SBO jest rocznikiem ukazującym się dzięki współpracy: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Teksty publikowane w czasopiśmie są dostępne online w Otwartym Repozytorium Nauk Historycznych “Lectorium” oraz na portalu Academicon.pl.

Zawartość poszczególnych numerów “Scripta Biblica et Orientalia” opisywana jest na bieżąco w bazie bibliograficznej polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum, tworzonej przez Muzeum Historii Polski.

Kontakt do redakcji oraz wskazówki dla autorów można znaleźć na stronie internetowej SBO .

Przejdź do poszczególnych rocznikow SBO: 5 (2013), 4 (2012), 3 (2011), 2 (2010), 1 (2009).

Tom 6 na razie nie jest dostępny online.

Studia Historyczno-Wojskowe

Inicjatywa wydawania “Studiów Historyczno-Wojskowych” narodziła się podczas VII Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości, które odbyło się w 2003 roku w Siedlcach. Zamierzeniem inicjatorów było utworzenie czasopisma naukowego, w którym publikowane byłyby teksty historyków wojen i wojskowości z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.
Tom pierwszy „Studiów Historyczno-Wojskowych” ukazał się w 2007 roku, staraniem Instytutu Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach i tamtejszego Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Jego redaktorem był prof. Marek Wagner, a kolegium redakcyjne stanowili: Henryk Lulewicz, Marek Plewczyński, Marek Wagner i Janusz Wojtasik.

Tom drugi ukazał się we wrześniu 2008 roku i został przygotowany przez grono historyków Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Redagowali go Konrad Bobiatyński, Przemysław Gawron i Mirosław Nagielski.
Planowane jest wydanie tomu trzeciego, który ma zostać przygotowany przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego.
Przygotowany przez IH UW tom II zawiera artykuły naukowe i materiały źródłowe, poświęcone historii wojen i wojskowości, od czasów starożytnych aż po wiek XX. Większość tekstów dotyczy jednak zagadnień z dziejów epoki nowożytnej, głównie historii wojen, jakie Rzeczpospolita prowadziła w XVI-XVIII wieku na trzech teatrach operacyjnych: prusko-inflanckim, wschodnim (zmagania z Moskwą) oraz płd-wsch. (obrona województw płd-wsch. przed najazdami Tatarów, powstania kozackie).