We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Ogłoszenia i informacje

 • Od 25 stycznia 2023 r. na Uniwersytecie Warszawskim wprowadzono elektroniczne wnioskowanie o niektóre rodzaje urlopów czytaj więcej
 • Informujemy, że od 1 kwietnia 2023 r. pracodawca automatycznie będzie dokonywał za pracowników wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK). Jeśli wcześniej pracownik złożył pracodawcy deklarację rezygnacji z wpłat do PPK, straci ona moc 28 lutego 2023 roku (nawet jeśli zostanie złożona w lutym 2023 roku). Deklarację o ponownej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023 r. Więcej informacji znajduje się na stronie Biura Spraw Pracowniczych.
 • Instrukcja wypełniania sylabusów „Sylabus krok po kroku. Praktyczne informacje dotyczące wypełniania formularza opisu przedmiotu wprowadzonego”

Dofinansowanie badań naukowych

Wyniki konkursów na dofinansowanie działalności badawczej pracowników Wydziału Historii oraz doktorantów:

Pracownicy wnioskujący o granty

 • Otwarte konkursy –>
 • Informacje dla wnioskujących o granty –>
 • Zasady wnioskowania o mikrogranty –>

Mikrogranty

 • Zasady wnioskowania o mikrogranty –>

Pracownicy realizujący projekty

 • Umowy cywilno-prawne –>
 • Podróże służbowe –>
 • Opłaty konferencyjne –>
 • Zakupy –>
 • Raportowanie –>
 • Przyjazdy gości –>
 • Zatrudnienia i wynagrodzenia w projektach –>
 • Publikacje w projektach badawczych NCN –>
 • Tłumaczenia i korekty –>
 • Stypendia w projektach naukowych –>
 • Wzory podań –>
 • Sekcja badań naukowych –>

Rozwój pracownika, szkolenia, kursy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą skierowaną do pracowników UW – w tym nauczycieli akademickich.
Na stronie znajdą Państwo wszelkie regulacje i kwestie związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników –>


Erasmus+ pracowników

Informacje o wyjazdach w ramach programu Erasmus+ dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Wyjazdy dla pracowników akademickich

to przede wszystkim doświadczenie dydaktyczne, realizowane na podstawie zawartych umów.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

mogą wyjeżdżać na szkolenia, które powinny wyszukać wg własnych potrzeb i planów kariery. Wymaganiem zasadniczym jest znajomość języka obcego, umożliwiająca uczestniczenie w szkoleniu. Standardowo odpowiada to poziomowi B2.

 • Informacja o procedurze organizacji wyjazdów dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Informacja na stronie BWZ o szkoleniach dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (NNA)

Wydziałowy koordynator programu Erasmus: dr Igor Chabrowski
Kontakty w Biurze Współpracy z Zagranicą 

Kalendarz akademicki i dni wolne od pracy