We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Komisje Wydziałowe

Wydziałowa komisja wyborcza
 • dr hab. Konrad Bobiatyński (przewodniczący)
 • Konrad Kwaczyński
 • dr Paweł Nowakowski
 • Mikołaj Sankiewicz (przedstawiciel studentów)
 • mgr Ulyana Sharpe
 • przedstawiciel doktorantów

Zakres działania komisji określają postanowienia Statutu Uniwersytetu Warszawskiego
oraz decyzje Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Komisja ocniająca
 • dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz. (przewodnicząca)
 • dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz. (Wydział Polonistyki)
 • dr hab. Krystyna Stebnicka (zastępczyni przewodniczącej)
 • dr hab. Grażyna Szelągowska, prof. ucz.
 • prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (Wydział Prawa i Administracji)
 • prof. dr hab. Tomasz Zarycki (Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca)
 • dr hab. Paweł Żmudzki, prof. ucz.
Komisja ds. zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni
 • prof. dr hab. Agnieszka Bartoszewicz
 • prof. dr hab. Michał Leśniewski
 • prof. dr hab. Adam Łajtar (Wydział Archeologii)
 • dr hab. Katarzyna Mikulska, prof. ucz. (Wydział Neofilologii)
 • dr hab. Grażyna Szelągowska, prof. ucz. (przewodnicząca)
Komisja finansowo-budżetowa

Członkowie komisji:

 • prof. dr hab. Alicja Kulecka
 • prof. dr hab. Michał Leśniewski
 • prof. dr hab. Mirosław Nagielski
 • Mikołaj Sankiewicz (przedstawiciel studentów)
 • dr hab. Aleksander Wolicki (przewodniczący)
 • przedstawiciel/-ka doktorantów – vacat

Do zakresu działania komisji należy:

 • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Wydziału
 • opiniowanie działalności Dziekana w zakresie polityki finansowej Wydziału
 • opiniowanie działalności Dziekana w zakresie finansowania badań naukowych
 • wyrażanie opinii na temat prowadzonych na Wydziale studiów płatnych, w tym liczby przyjmowanych kandydatów, wysokości opłat pobieranych od studentów
Komisja biblioteczna

Członkowie komisji:

  • dr hab. Marek Janicki (przewodniczący)
  • dr hab. Grzegorz Pac
  • dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza, prof. ucz.
  • Kacper Pielat (przedstawiciel studentów)
  • dr hab. Krystyna Stebnicka
  • mgr Izabela Śliwińska-Słomska (przedstawicielka doktorantów)
  • dr hab. Marek Węcowski, prof. ucz.
  • dr hab. Tadeusz Rutkowski,prof. ucz.

Do zakresu działania komisji należy:

 • określanie zasad gromadzenia zbiorów w Bibliotece Wydziału
 • opiniowanie projektu regulaminu Biblioteki Wydziału
 • proponowanie Radzie Wydziału składu komisji konkursowej do wyboru Kierownika Biblioteki
 • opracowanie ogłoszenia konkursowego i procedury wyboru Kierownika Biblioteki
 • wyrażanie opinii na temat struktury zatrudnienia pracowników w Bibliotece Wydziału
 • wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących zasobu bibliotecznego Wydziału oraz współpracy z innymi podmiotami w zakresie gromadzenia i udostępniania zasobów bibliotecznych